Четверг, 3 декабряVespo.com.ua
Shadow

КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями

Маглінген/Маколін, 18 вересня 2014 року

Конвенцію ратифіковано Законом № 1752-VIII від 16.11.2016

Преамбула

Держави-члени Ради Європи та інші держави, які підписали цю Конвенцію,

беручи до уваги, що метою Ради Європи є досягнення більшої єдності між її членами;

беручи до уваги План дій Третього саміту глав держав і урядів Ради Європи (м. Варшава, 16-17 травня 2005 року), який рекомендує продовження діяльності Ради Європи, яка служить зразком в галузі спорту;

беручи до уваги, що необхідним є подальший розвиток спільного європейського і глобального рамкового співробітництва для розвитку спорту, заснованого на поняттях плюралістичної демократії, верховенства права, прав людини та спортивної етики;

усвідомлюючи, що кожна країна і кожен вид спорту у світі, можуть потенційно піддатися впливу маніпулювань спортивними змаганнями та підкреслюючи, що це явище, як глобальна загроза чесності у спорті, потребує глобальних заходів у відповідь, які також повинні підтримуватися державами, які не є членами Ради Європи;

виражаючи стурбованість з приводу злочинної діяльності, і, зокрема, залучення організованої злочинності до маніпулювання спортивними змаганнями та її транснаціональним характером;

посилаючись на Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р., ETS № 5) та протоколів до неї, Європейську конвенцію про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів і зокрема футбольних матчів (1985 р., ETS № 120), Антидопінгову конвенцію (1989 р., ETS № 135), Конвенцію про боротьбу з корупцією (1999 р., ETS № 173) та Конвенцію Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом та про фінансування тероризму (2005 р., CETS № 198);

посилаючись на Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (2000 р.) і протоколи до неї;

посилаючись також на Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти корупції (2003 р.);

посилаючись на важливість ефективного розслідування без невиправданої затримки правопорушень в межах їхньої юрисдикції;

посилаючись на ключову роль, яку Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) відіграє у сприянні ефективному співробітництву між правоохоронними органами на додаток до правової допомоги;

підкреслюючи, що спортивні організації несуть відповідальність за виявлення та застосування санкцій проти маніпулювання спортивними змаганнями, вчиненими особами в силу їх повноважень;

визнаючи вже досягнуті результати в боротьбі з маніпулюванням спортивними змаганнями;

переконані, що ефективна боротьба з маніпулюванням спортивними змаганнями вимагає розширеного, швидкого, сталого і належним чином функціонуючого національного та міжнародного співробітництва;

зважаючи на Рекомендації Комітету міністрів державам-членам № R(92)13 rev. щодо переглянутої Європейської спортивної хартії; CM/Rec(2010)9 щодо переглянутого Кодексу спортивної етики; Rec(2005)8 щодо принципів ефективного управління в галузі спорту та CM/Rec (2011)10 щодо сприяння чесності у спорті шляхом боротьби з маніпулюванням результатами, зокрема з практикою договірних матчів;

враховуючи роботу і висновки таких конференцій:

— 11-ої Конференції міністрів спорту держав-членів Ради Європи, яка відбулася в м. Афіни 11 та 12 грудня 2008 р.;

— 18-ої Неформальної конференції міністрів спорту держав-членів Ради Європи (м. Баку, 22 вересня 2010 р.) зі сприяння чесності у спорті шляхом боротьби з маніпулюванням результатами (договірні матчі);

— 12-ої Конференції міністрів спорту держав-членів Ради Європи (м. Белград, 15 березня 2012 р.), зокрема щодо розробки нового міжнародного правового документа проти маніпулювання спортивними результатами;

— 5-ої Міжнародної конференції міністрів і керівників, відповідальних за фізичне виховання і спорт, організованої ЮНЕСКО (МІНЕПС V);

будучи переконаними в тому, що діалог та співробітництво між державними органами, спортивними організаціями, організаторами змагань і операторами спортивних ставок на національному та міжнародному рівнях на основі взаємної поваги та довіри мають суттєве значення для пошуку ефективних загальних відповідей на виклики, пов’язані з проблемою маніпулювання спортивними змаганнями;

визнаючи, що спорт, заснований на справедливій і рівній конкуренції, має непередбачуваний характер та вимагає сильного і ефективного протистояння неетичній практиці та поведінці у спорті;

підкреслюючи свою віру у те, що послідовне застосування принципів належного управління та етики у спорті є значним фактором у наданні допомоги з викорінення корупції, маніпулювання спортивними змаганнями та інших видів зловживань у спорті;

визнаючи, що відповідно до принципу автономії спорту, спортивні організації несуть відповідальність за спорт і мають саморегульовані та дисциплінарні обов’язки у боротьбі з маніпулюванням спортивними змаганнями, а державні органи захищають чесність спорту в разі необхідності;

визнаючи, що розвиток діяльності, пов’язаної зі ставками на спортивні змагання, зокрема з незаконними ставками на спортивні змагання, збільшує ризики таких маніпулювань;

враховуючи, що маніпулювання спортивними змаганнями може бути пов’язане або не пов’язане зі ставками на спортивні змагання, та бути пов’язане або не пов’язане з кримінальними злочинами, що у будь-якому разі має стати предметом розгляду;

беручи до відома межі повноважень, якими користуються Держави в рамках законодавства, яке застосовується при прийнятті рішень щодо політики ставок на спортивні змагання,

домовилися про таке:

0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.